מזונות


ביטול אבהות, בדיקת אבהות וחוק מידע גנטי - עורך דין דיני משפחה


ידועים בציבור - נישואין וגירושין


עמוד הבית דיני משפחה ביטול אבהות, בדיקת אבהות וחוק מידע גנטי - עורך דין דיני משפחה

ביטול אבהות, בדיקת אבהות וחוק מידע גנטי - עורך דין דיני משפחה

חוק מידע גנטי, התשס"א-200 קובע כי תביעת אבהות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה במקרים שהגבר מתעלם מאבהותו, ומסרב להכיר בילד שנולד לאישה הטוענת שהוא האב. לפי סעיף 28א בדיקה תיערך לפי צו ביהמ"ש למשפחה.

כאשר מדובר בקטין, חסוי ופסול דין, בית המשפט לא יורה על עריכת הבדיקה אלא לאחר ששמע את עמדתו בהתאם לגילו ורמת בגרותו אלא אם שוכנע מנימוקים שיירשמו כי הבדיקה עלולה לפגוע בטובתו.

במקרים בהם יש חשש לממזרות, נקבע שאם אמו של הקטין היתה רשומה במרשם האוכלוסין כנשואה בתוך 300 ימים שלפני לידת הקטין, לאדם שממצאי הבדיקה עלולים לשלול את אבהותו, לא יורה בית המשפט על עריכת הבדיקה אלא בנסיבות מיוחדות(סעיף 28ד לחוק מידע גנטי).

אם סירב הנבדק להיבדק לאחר מתן צו יחולו הוראות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט. כמו כן, בית המשפט רשאי להסיק מסירובו של אדם להיבדק כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין, לרבות בדבר קביעת קשרי המשפחה הנטענים כלפי אותו אדם.

ביטול אבהות

כולנו שמענו על תביעות אבהות. אבל מי שמע על תביעה להסרת אבהות. ומעשה שהיה כך היה. ילד שנולד לאישה מהפרייה חוץ גופית של תורם זר עת היתה בקשר זוגי עם גבר אחר שהיה עקר באותה עת אף היה כבר אב לילדים מנישואים קודמים. האם בקשה מבן זוגה שירשם כאביו של הילד במשרד הפנים עם לידתו וזה הסכים. לאחר הלידה נפרדו דרכיהם. במאמר מוסגר יצויין כי האישה גילתה בדיעבד שהגבר היה שרוי בחובות והוציא ממנה במרמה לא מעט כספים עת חיו יחדיו.

לאחר הפרידה בין בני הזוג נותק גם הקשר בין האב לילד, האב לא פגש בילד , לא ראה אותו, לא היה בשום קשר עימו וכמובן שלא שילם מזונות בעבורו הגם שהמשיך להיות רשום כאביו של הילד במשרד הפנים.בהגיע הילד לגיל 6 בקשה האם מן ה"אב" כי יסיר את שמו מן הרישום במשרד הפנים אך הלה סרב.

האם הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה ובקשה מבית המשפט כי שמו של ה"אב" יוסר מן הרישום במרשם האוכלוסין בטענה שהאב איננו האב הביולוגי.

המדינה באמצעות הפרקליטות התנגדה לבקשת האם בטענה כי יש חשש שהדבר אינו משקף את טובת הקטין שכן לטענתה לא רצוי שהקטין יישאר "שתוקי" (חסר אב). כן דרשה המדינה כי תבוצע בדיקת רקמות. תשובה של בית החולים בו בוצעה ההפריה אישרה כי האב אינו אביו הביולוגי של הילד דבר שייתר את בדיקת הרקמות שדרשה הפרקליטות.

תסקיר סעד שנערך על ידי שרותי הרווחה לבקשת בית המשפט העלה כי טענות האישה היו נכונות, אין כל קשר מכל סוג בין הילד ולבין ה"אב" מאז גיל חודשיים. מאידך ה"אב" הביע עמדה כלפי שרותי הרווחה לפיה רצונו להמשיך ולהיות אביו של הילד וטען כי הסיבה לנתק בינו ולבין הילד נעוצה בהתנהגות האם שמנעה ממנו את הקשר עם הילד. האב אף הביע נכונות לחדש את הקשר עם הילד הגם שאינני אביו הביולוגי והגם שלא היה ביניהם קשר מאז לידתו. ה"אב" הרחיק לכת ואף הביע הסכמתו להיות אביו של ילד נוסף שנולד בינתיים לאם מאותו תורם זר.בסופו של דבר נעתר בית המשפט לבקשת האם ומחק את האב מן הרישום במרשם האוכלוסין. האם יוצגה על ידי עו"ד קהת ליאן.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים