מוניטין אישי


שיטות חישוב של מוניטין אישי


נכסי קריירה\דוגמאות


חלוקת מוניטין אישי - שעבוד או גאולה?


עמוד הבית גירושין\מוניטין אישי שיטות חישוב של מוניטין אישי

שיטות חישוב של מוניטין אישי

שיטות לחישוב מוניטין אישי

  1. השיטה הראשונה מבוססת על השוואת כושר ההשתכרות של בעל המוניטין נכון ליום הקובע, בדרך כלל יום הפירוד או מועד אחר אשר נקבע על ידי בית המשפט וזאת לעומת כושר ההשתכרות ערב הנישואין.
  2. השיטה השניה מבוססת על השוואת כושר ההשתכרות נכון ליום הקובע יחסית לכושר ההשתכרות הממוצעת במשק של אדם בעל השכלה ומקצוע דומה לזה של בעל המוניטין שלגביו מבוצע החישוב. לדוגמא רו"ח שכיר בחברה גדולה אשר למד ראיית חשבון ונישא בתום לימודיו המגיע לגירושין לאחר 25 שנות נישואים. המוניטין שלו יהיה הפער שבין כושר השתכרותו לבין ממוצע כושר השתכרותם של אנשים דומים אשר סיימו עימו את לימודיהם. בשתי השיטות מקובל לייחס חלק מהמוניטין לכישוריו האישיים של בעל המוניטין ולגרוע חלק זה מהחישוב המשותף.
  3. כמו כן מקובל לשלב בין שתי השיטות.
  4. כן יש לקחת בחשבון את המוניטין האישי שצבר בן/בת הזוג האחר.
  5. שיטת חישוב נוספת הובאה בפסק דינו של כבוד השופט סילמן ניצן בתמ"ש 9881/07."בחוות הדעת נכלל חישוב בסיסי, לפיו נלקח פער השתכרות לעומת שכר ממוצע במשק (להלן "הפער"); פער זה הוגדר כנכס קריירה; האקטואר לקח את הפער וחילקו לשלושה חלקים-
  • חלק אחד עבור כישרון מולד.
  • חלק שני עבור לימודים והכשרות שלפני הנישואין .
  • חלק אחד מהלך הנישואין.
  • החלק השלישי, חולק לשניים, והוא שנקבע כאיזון (למעשה שישית למול הפרש ההכנסה למול הכנסה ממוצעת במשק)".

עם זאת יובהר  כי אין מדובר בחישוב מתמטי קר וכי לצורך קביעתם של נכסי הקריירה עושים בתי המשפט שימוש בקריטריונים נוספים, לרובת תרומת בן הזוג לפיתוח הקריירה של בן הזוג בעל המוניטין האישי, מספר שנות הנישואים, מספר הילדים המשותפים וגילם, משמורת הילדים, תרומת כל אחד מבני הזוג לתא המשפחתי ועוד.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים