מוניטין אישי


שיטות חישוב של מוניטין אישי


נכסי קריירה\דוגמאות


חלוקת מוניטין אישי - שעבוד או גאולה?


עמוד הבית גירושין\מוניטין אישי נכסי קריירה\דוגמאות

נכסי קריירה\דוגמאות

דוגמאות מן הפסיקה בישראל בכל הנוגע ל-"נכסי קריירה"

 

פסיקת נכסי קריירה/ מוניטין אישי לטובת אישה- תמ"ש 610/07 ירושלים כבוד השופט מנחם הכהן

הבעל רופא מנהל מחלקה בבית חולים, האישה עקרת בית-פסק דין מיום 6.7.2009

1. הצדדים נישאו בשנת 1966, ונשואים זה למעלה מ-40 שנה. האישה בת 62 והבעל בן 63.

2. לצדדים נולדו ארבעה ילדים, כיום כולם בגירים.

3. הצדדים נישאו מיד לאחר השירות הצבאי כששניהם חסרי השכלה. במשך שנים רבות נדדו הצדדים בין דירות רבות ומצבם הכלכלי היה בכי רע. בכל השנים הללו האישה, בעיקר, גידלה את הילדים בעוד הבעל למד ורכש השכלה. בשנת 1980 סיים הבעל את לימודיו.

4. במהלך החיים המשותפים הבעל השלים תעודת בגרות, למד רפואה ועשה חייל בעבודתו. ברבות הימים הפך הבעל למומחה בתחומו ומונה למנהל מחלקה בבית חולים.

5. הבעל משמש גם כרופא קיבוץ ..., והצדדים מתגוררים החל משנת 1984 בדירת הרופא השייכת קיבוץ.

6. האישה לא רכשה השכלה, למעט לימודי מבוגרים בפקולטה לחקלאות בשנת 1989.

7. האישה לא היתה מעורבת במצבם הכלכלי של הצדדים והניהול הכלכלי של המשפחה התבצע על ידי הבעל.

8. במקביל לחייו עם האישה ובמשך שנים רבות, מנהל מערכת יחסים עם אשה נוספת, ממנה אף נולדה בת שכיום הנה בת 13.

9. האישה סובלת ממחלת הסוכרת שהלכה והחמירה, עד לחוסר תפקוד של הכליה שהצריך טיפולי דיאליזה במשך שנים. בשנת 2000 נאלצה האישה לעבור השתלת כליה. האישה כיום היא אישה לא בריאה ונזקקת לטיפולים תכופים ואשפוזים. האישה סובלת גם מתופעות לוואי רפואיות בגין מחלתה.

10. האישה מקבלת קצבת נכות בסך של כ- 2,000 ₪ לחודש.

11. האישה לא צברה זכויות סוציאליות כלשהן, ולבעל פנסיה וזכויות סוציאליות ממקום עבודתו.

12. הבעל משתכר סך של 29,000 ₪ נטו.

13. בית המשפט פסק סך של 7,500 ₪ תשלום עיתי חודשי בגין נכסי קריירה עד לגיל פרישה כאשר נקבע כי סכום זה חופף למזונותיה של האישה. בית המשפט קבע שלא נתן לקבל כפל גם מזונות וגם נכסי קריירה. כמו כן פסק כי החל מגיל פרישה תקבל האישה את מחצית הפנסיה של הבעל.

***יצויין כי במקרה זה הצדדים לא בקשו להתגרש זה מזה. כמו כן הבעל הסכים לשאת בהוצאות המחייה של האישה.

 

דחיית תביעת נכסי קריירה/"מוניטין אישי" של אישה כנגד בעלה - תמ"ש ירושלים 155/09 כבוד השופט פיליפ מרכוס

הבעל בעל עסק עצמאי מצליח, האישה עובדת בשרות הציבורי ומרצה- פסק דין מיום 21.12.2011

1. האיש יליד 1964, האישה ילידת 1967. נישואין בשנת 1991.

2. רוב שנות נישואיו היה האיש שכיר ורק מספר שנים לפני הפרידה הפך האיש לעצמאי וזכה להצלחה.

3. האישה שכירה במגזר הציבורי ותוך כדי הנישואים למדה לימודי המשך ומשמשת גם כמרצה ולומדת לדוקטוראט.

4. בית המשפט קבע כי הכנסתה נטו של האישה כולל הכנסות בסך של 2,500 ₪ שמהוות מחצית הפנסיה של הבעל עומדת על כ- 16,000 ₪ נטו.

5. בית המשפט קבע כי הבעל משתכר כ-34,000 ₪ נטו הכנסה אשר אינם כוללת הכנסות מנכסים.

6. בית המשפט פסק מזונות לחובת הבעל בסך של 4,300 ₪ מזונות לכל אחד משלושת ילדי הצדדים עד הגיעם לגיל 15 ומגיל 15 ועד גיל 18 סך של 3,460 ₪.

7. בית המשפט קובע כי הפער בהכנסות הצדדים הוא משמעותי אך דוחה את תביעת האישה לזכויות במוניטין האישי של הבעל בקבעו כי:

· הפער בכושר ההשתכרות לא נובע בהכרח מויתור של האישה שכן האישה עצמה התפתחה והשקיעה מאמצים וזמן נכר בקריירה שלה.

· הכיוון שאליו פנתה האשה פחות מתגמל כספית מהכיוון אליו פנה האיש, אך האישה מקבלת תגמולים אחרים שאין להם בהכרח ערך כספי, ובין היתר בטחון תעסוקתי.

· לו רצתה האשה לצאת לשוק הפרטי, הישגיה והוותק שלה במשרות בכירות היו עומדים לה בקביעת שכרה או הכנסותיה כעצמאית.

8. בדחותו את תביעת האישה למוניטין אישי של הבעל בית המשפט לקח בחשבון את העובדה שהאישה מקבלת מחצית מהפנסיה של הבעל עקב פרישה מוקדמת מעבודה כשכיר בסך של 2,500 ש"ח וכן את העובדה שהאיש משלם מזונות לשלושת הקטינים.

 

דוגמאות נוספות

 

 

בעניין פלונית נגד פלוני פ"ד שנתן על ידי בית הדין הרבני הגדול ביום 3.6.09 הכיר בית הדין הרבני הגדול בחובה לחלוקתם של נכסי קריירה שצברה האישה בקבעו כי יש לחשב את ערכם של מקצוע המשפטים של הדרגה של האישה וכן את מקצוע ההסמכה כמורה שנרכשו בתקופת נישואי הצדדים וכי מהערכת השווי ינוכו דמי הלימודים שהאישה קבלה מהוריה והבעל יקבל מחצית מהיתרה.

 

 

בעניין תמ"ש (ת"א) 85651/97 מיום 25.2.09 דחתה כבוד השופטת טובה סיוון מבית המשפט לענייני משפחה באזור ת"א את התביעה לנכסי קריירה של האישה במספר נימוקים. בין היתר קבעה כבוד השופטת סיוון כי האישה גרמה נזק להשתכרותו של הבעל ולמוניטין שלו. כן קבעה כי האישה לא הוכיחה כי בשל עיסוקיו של האיש במהלך הנישואין ויתרה על קידומה באיזו קריירה שחפצה בה וכי גידלה הילדים וטיפחה הבית מתוך בחירה. כן ציינה כי במהלך השנים התקדמה האישה היטב בעבודתה. בנוסף קובעת כב' השופטת סיוון כי יש לצמצם המקרים בהם יפסוק בית המשפט חלוקה וזכאות בנכסי קריירה ויעשה זאת רק במקרים ברורים ומובהקים תוך בחינת כל מקרה לגופו אחרת תיווצר תוצאה בלתי צודקת ובלתי שוויונית וכפל תשלום לבת הזוג.

 

 

בעניין תמ"ש (ים) 27170/06 ו' א' ואחרים נגד ו' א' תבעה אישה זכויות במחצית המוניטין ונכסי הקריירה של הבעל מכוח עקרון השוויון וזאת לשם איזון היכולת הכלכלית שבין הצדדים מכוח העובדה שהאיש הוא במאי מחזאי ושחקן מצליח. כבוד השופט איתי כץ מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בפ"ד מיום 25.1.09 דחה תביעת האישה בעניין זה בקבעו כי האישה לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח תביעתה למוניטין נוסף מעבר למוניטין שרכש הנתבע בזכות כישרונו האישי שהוא נכס שהביא עימו לנישואין ולא נקנה במאמץ משותף במהלך החיים המשותפים. לקביעת בית המשפט, האישה לא טענה ולא הוכיחה שהתפתחותו המקצועית של הנתבע נעשתה ונתאפשרה הודות לויתור מצידה על הקריירה של עצמה. כמו כן קבע ביהמ"ש כי אין פער מהותי בהשתכרות בין הצדדים.

 

 

בעניין עמ (חיפה) 740/08 פלוני נגד פלונית מיום 6.11.08 כבוד הנשיאה וסרקוג החילה על המקרה דנן על דרך ההשוואה את ההלכה שנקבעה באשר לזכותה של בת זוג ב"נכסי קריירה" של בן זוגה ב בע"מ 4623/04, כתמונת הראי של עתודה כלכלית עצמאית שיכולה הייתה האישה המערערת להבטיח. בעניין זה נקבע כי יש ליתן למערערת פיצוי על הפער ביחס למערער שנוצר בתקופת התמקדותה והשקעתה במרחב הביתי – בגידול בנותיהן המשותפות, טיפול בצרכי המשפחה, דאגה לבית, וזאת בצד עבודתה לעזרת המשיב ואביו בעסק המשפחתי. בית המשפט מאשר כי "קיים קושי בהערכת נזק וקביעת גובה הפיצוי, שעה שאין מדובר בנזקים מוחשיים, ואולם בדומה להערכת נזק שאינו נזק ממון בדיני הנזיקין, הקושי בהערכת הנזק אינו מאיינו (מבטלו- הבהרה שלי ל.ק.) , ויש מקום שבית המשפט יעריך את גובה הפיצוי על דרך האומדנא תוך שנלקחים בחשבון מאפיינים שונים של בני הזוג, אופיו של הקשר הזוגי ושאר נתונים רלוונטיים, אשר שילובם יוכל ללמד על גובה הפיצוי הראוי. בין אלו ניתן למנות את משך תקופת הקשר הזוגי, גילם של בני הזוג, תרומתה של בת הזוג להתפתחותו המקצועית של בן הזוג ולחוסן הכלכלי של המשפחה, אופק ההשתכרות של בני הזוג, צבירת ניסיון ועוד כהנה". בעניין זה נפסקו לאישה פיצויים בסך של 200,000 ₪ בגין חלקה בנכסי הקריירה של האיש.  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתכשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים