גירושין\חלוקת מניות חברה


גירושין\הברחת רכוש מהחברה


עמוד הבית גירושין\חלוקת מניות גירושין\חלוקת מניות חברה

גירושין\חלוקת מניות חברה

במסגרת הסכמי גירושין חולקים בני זוג את רכושם המשותף. כאשר אנו דנים בנכסי מקרקעין ודיני משפחה, חל בדרך כלל עיקרון ההדדיות ואין כל מניעה כי אחד מבני הזוג ירכוש את זכויות בן הזוג האחר, אולם במקרה שהנכס הוא מניות בחברה, הכללים המסורתיים של פירוק שיתוף אינם מספיקים, ויש להחיל כללים נוספים במטרה לשמור על החברה ועל האינטרסים השונים של בני הזוג.

האפשרויות העומדות בפני בית המשפט כאשר סוגייה זו עולה בפניו הן:

א. פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין של המניות.

ב. פירוק שיתוף בדרך של מכירת המניות למרבה במחיר, וחלוקת תמורתן בין בני הזוג.

ג. פירוק שיתוף בדרך של תשלום שווי המניות על ידי בן הזוג לאחר.

פירוק שיתוף בדרך של תשלום כסף או שווה כסף עבור המניות

במספר פסקי דין נקבע, כי השותף הפעיל בחברה ירכוש את חלקו של השותף הסביל בחברה, על פי הערכת שווי המניות על ידי מומחה.יובהר, כי פתרון זה הוחל גם במקרים בהם בן הזוג הסביל היה מעוניין לקבל את המניות בפועל לידיו.

חלוקת נכסים בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין, תוצאתה לעיתים קרובות תהא רכישת נכסים על ידי בני הזוג זה מזה. ההבדל הוא, כי במקרה זה נעדר אלמנט ההדדיות ובן הזוג הפעיל מחוייב לרכוש את חלקו של האחר ונדרש לצורך כך לגייס ממון. מאידך, היתרון שבפתרון זה הוא שמירה על פעילותה של החברה באשר "זכות לשיתוף בנכסים אינה מקנה זכות לחדור לחברה פרטית, שמתנהלת תוך הרמוניה ושיתוף פעולה בין חבריה ומנהליה" [פרשת ברנוביץ].

היטיב לסכם את העקרונות החלים על פירוק השיתוף במניות חברה משפחתית כבוד השופט גייפמן בתמ"ש (ת"א) 20644/96 סטריק נגד סטריק:

"בחברה משפחתית קטנה המהווה מעין חברת יחיד אין לחלק את המניות בין בני הזוג בעין על ידי רישום מחצית המניות על שם האישה. הטעמים לכך הם כדלקמן:

א. בחברה משפחתית קטנה, רישום מחצית המניות על שם האישה עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעולות החברה.

ב. בחברה משפחתית שהיא מעין חברת יחיד הבנויה בעיקרה על עבודת הבעל אין זה רצוי לרשום מחצית מניות על שם האישה שאינה רצויה בה. הדבר גם עלול להביא לכך ששווי זכויות האישה בחברה ירד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט הבעל.

ג. הסדר ממוני הקושר את בני הזוג זה לזה אחרי פרידתם אינו רצוי והוא מאריך שלא לצורך את תהליך הפרידה".

פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין של המניות

בתמ"ש (ים) 17220/04 ח.א. נגד ח.א. ואח', דובר בחברה שהייתה בעלת חנויות בשכונת מלחה בירושלים והוחזקה על ידי שני אחים בחלקים שווים ביניהם. בקשת האישה לקבל את שווי המניות בשווה כסף, כאשר תמורת הויתור על זכויותיה במניות הבעל תועבר לידיה מלוא הבעלות בדירת בני הזוג, נדחתה.

בין יתר הנימוקים לדחיית העתירה סמך בית המשפט ידו על חוות דעת של מומחה שמונה להערכת שוויין של מניות הבעל. המומחה אישר, כי לא היו הברחות של כספים מהחברה וכי לא הוצגה תשתית עובדתית שיש בה כדי לעורר חשש למעמדה של התובעת כבעלת מניות בחברה. כמו כן, הסתמך בית המשפט על מערכת היחסים הטובה בין האישה לבין גיסה (שותפו של בעלה).

במקרה זה, נתן בית המשפט זכות לבעל לרכוש את חלקה של האישה בשווה כסף על פי הערכת המומחה שמונה על ידו, לחילופין הורה, כי היה והבעל לא יהיה מעוניין לרכוש את המניות, תרשם האישה כבעלת 25% ממניות החברה.

המועד הקובע לצורך הערכת שווי המניות

במספר פסקי דין נקבע, כי יש לבצע הערכה של שווי המניות נכון ליום הפירוד משני טעמים עיקריים אשר משקפים את האינטרסים הלגיטימיים של שני בני הזוג:

הראשון, לאחר יום הפירוד בן הזוג הפעיל יכול לנקוט פעולות אשר יש בהן כדי להקטין את שוויה של החברה.

השני, אין לחלק פירות שצמחו לאחר יום הפירוד ואשר נובעים ממאמציו של בן הזוג הפעיל לאחר שבני הזוג כבר נפרדו.

סיכום

נראה, כי במקרה בו אחד מבני הזוג פעיל והאחר סביל, בדרך כלל יטה בית המשפט להורות על רכישת מניות החברה על ידי בן הזוג הפעיל לפי הערכת שווי שתיערך על ידי מומחה מטעמו.

נראה, כי יקשה על בית המשפט לכפות על בן זוג פעיל חלוקה בעין של המניות מחשש להתערבותו של בן הזוג הסביל בענייני החברה בדרך לא ראויה תוך גרימת נזק לחברה.

במקרים בהם ניתן יהיה להראות כי אין פגיעה במעמדו של בן הזוג הסביל, יכול ובית המשפט יורה על חלוקה בעין של המניות לבקשת בן הזוג הפעיל, הגם שזו אינה דרך המלך לפירוק חברות משפחתיות.

במקרים בהם שני בני הזוג פעילים בחברה יחולו הכללים הרגילים של פירוק שיתוף כגון מתן זכות סירוב ראשונה לאחד מבני הזוג לרכוש את זכויות בן הזוג האחר וכיו"ב.

למאמר המלא לחץ כאן  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים