פירוק שיתוף בדירת המגורים


עמוד הבית פירוק שיתוף בדירת המגורים פירוק שיתוף בדירת המגורים

פירוק שיתוף בדירת המגורים

פירוק שיתוף בדירת המגורים המשפחתית

דיני הקניין ודיני המשפחה

הזכות המידית לפירוק שיתוף בנכס עליה מגן המחוקק מבוססת על ההכרה בזכות היסוד כפי שבאה לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לפיה "אין פוגעים בקניינו של אדם".

סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את פירוק השיתוף  בכל עת.

סעיף 10 (א) לחוק המיטלטלין קובע הוראה דומה בנוגע למיטלטלין.

עם זאת כאשר מדובר בבני משפחה קיימת תחרות בין  דיני הקניין ודיני המשפחה.

בתי המשפט הנדרשים לדון בתביעות לפירוק שיתוף בעת גירושין  נדרשים לאזן בין האינטרס  של זכות האדם על קניינו ולבין האינטרס של ההגנה על התא המשפחתי.

כך למשל עם פרוץ הסכסוך בין בני הזוג , היענות מידית לפרוק השיתוף בדירת המגורים יש בה כדי לפגוע במידה בלתי מאוזנת בבן  הזוג שאינו מעוניין בפירוק השיתוף ובילדי בני הזוג. בנוסף מכירת בית המגורים המשפחתי יש בו גם כדי לאיין את האפשרות ליישוב הסכסוך בין בני הזוג.

כאשר עסקינן בדיני המשפחה, גישת בתי המשפט הנה לראות את מכלול הסכסוך בין בני הזוג ולא להתרכז בפן אחד של המריבה. כך למשל פירוק השיתוף בבית המגורים בשלבים מאוחרים יותר של ההתדיינות המשפטית יכול לאפשר לצד אחד לרכוש את חלקו של האחר באמצעות נכסים אחרים שנצברו ואשר אינם מוערכים בשלב הראשון של ההתדיינות כגון זכויות סוציאליות, נכסים פיננסיים וכיוצ"ב.

לעניין זה יש לציין כי העברת נכסים בין בני הזוג במסגרת הליך הגירושין לרבות העברה לילדיהם פטורה ממס שבח באשר אינה נחשבת כמכירה לצורך חוק מיסוי מקרקעין ולכן רצוי כי בני הזוג ישקלו ויתכננו העברות של נכסים בינם לבין עצמם או לילדיהם או  לצדדים שלישיי. 

מהן העילות לעיכוב פירק השיתוף בדירת המגורים

1.      נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכי בן הזוג שנותר בדירה ולילדי בני הזוג     

 

40א.    (א)       החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.(הדגשות שלי ל.ק.)

 

2.      יש לדון בפירוק השיתוף כחלק  ממכלול  תביעות בני הזוג

דיון במכלול תביעות בני הזוג עשוי להביא לפתרון צודק יותר ולאפשר לאחד הצדדים לרכוש את חלקו של האחר בדירה. בתי המשפט פסקו לא אחת כי כל עוד הנסיבות מאפשרות זאת ראוי לדון בפירוק השיתוף בבית המגורים המשפחתי לא כעניין נפרד אלא במסגרת בירור כלל הזכויות הרכושיות של בני הזוג.

כך למשל בתמ"ש (כפר סבא) 2990/09  דובר בתביעת מזונות ומשמורת קטינים שהוגשה על ידי אם לשלושה קטינים. לימים הגיש הבעל תביעה לפירוק השיתוף בדירת בני הזוג ובשאר נכסיהם. הצדדים אף התגרשו בבית הדין ובמקביל להתדיינות בבית המשפט לענייני משפחה.

באשר לפסק הדין בתביעה לפירוק השיתוף בדירה טען הבעל כי מאחר שהצדדים התגרשו, אין כל סיבה למנוע ממנו לממש את זכותו הקניינית בבית בדרך של פירוק שיתוף. מאידך הנתבעת טענה שיש מקום לעכב פירוק שיתוף בבית הצדדים עד אשר בתם הקטינה תגיע לגיל בגרות או עד לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה החשבונאי שימונה מטעם ביהמ"ש.

כבוד השופט צבי ויצמן מבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא קבע שהאיזון הראוי בין זכותו הקניינית של הנתבע לבין הבטחת מדורם של הקטינים, איננו שולל מתן החלטה לפירוק שיתוף בין הצדדים, אך מצדיק את עיכוב מימושו של פירוק השיתוף עד למתן החלטה של המומחה החשבונאי אשר מונה על ידי בית המשפט וזאת על מנת לאפשר לאישה "לבחון בצורה ראויה והוגנת יותר האם יש באפשרותה לרכוש את חלקו של התובע בבית ובכך להישאר להתגורר באותו מקום לו הורגלו הקטינים מימים ימימה."  (הדגשה שלי ל.ק.). (עו"ד ליאן קהת ייצגה את האישה בתיק זה. ).

 

3.      אין תועלת בפירוק השיתוף בבית המגורים

הכוונה למקרים בהם לתובע את פירוק השיתוף לא תצמח תועלת כלכלית מכך. כך למשל במקרה שבו חלקו של הבעל בדירה מעוקל לטובת נושה אשר במקרה של מכירה יבלע את כל חלקו של הבעל.

 

 

 

   חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
צוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים