חלוקה לא שווה\פער בכושר ההשתכרות


חלוקה לא שווה\אשמה כלכלית


חלוקה לא שווה\בגידה או אלימות


נתוח פסיקה- חלוקה לא שווה


עמוד הבית חלוקת רכוש לא שווה נתוח פסיקה- חלוקה לא שווה

נתוח פסיקה- חלוקה לא שווה

נתוח פסק דין מיום 18.5.12 כבוד השופט  נפתלי שילה

תמ"ש 23025-06-10

נישואין ארוכי טווח שתחילתם בשנת 1975 כאשר לבני הזוג 4 ילדים בגירים בעת הפירוד, שנת 2010.

טענת האישה כי יש לעשות שימוש בסעיף 8. 2) תוך שלילת חלקו של הבעל בזכויות הסוציאליות שרכשה במקום עבודתה והחרגת דירת בני הזוג ממסת הנכסים המיועדים לחלוקה ביניהם (סעיף 8. 1).  העילות:הבעל תרם באופן מזערי להכנסות המשפחה במשך השנים, האישה היא זו שפרנסה המשפחה,  הבעל  נהג להמר בבתי קזינו תוך בזבוז כספי המשפחה, הבעל הפסיד כספים בהשקעות ספקולטיביות בבורסה, הבעל היה אלים פיזית  כלפי האישה והילדים במהלך השנים.

מה דינה של השקעה ספקולטיבית בבורסה

הוכח כי במהלך הנישואין מכרו בני הזוג דירה וכי לאחר שהדירה נמכרה הבעל הפסיד את מלוא כספי התמורה בסך 700,000 ₪ במסגרת פעילות ספקולטיבית בבורסה (אופציות מעו"ף) אשר נעשתה בלא ידיעתה של האישה ותוך הסתרתה ממנה.

נקבע: חלוקה לא שוויונית בין בני זוג,  כאשר רק אחד מהצדדים תרם  תרומה משמעותית לרווחת המשפחה ומשיקולי צדק,  נעשית במיוחד  ביחס לזכויות פנסיה ונכסי עתודה כלכלית ולא ביחס לבית מגורים, לנכסי נדל"ן אחרים או לחסכונות.

חרף זאת ובאשר לסכום בסך של כ-700,000 ₪ אשר היווה את תמורת הדירה שהושקעה בבורסה קובע בית המשפט כי הכנסת מלוא תמורת הדירה  לסחר ספקולטיבי בבורסה, ערער את יסודות התא המשפחתי, בית המשפט משווה סוג כזה של השקעה ל "עיסוק בהימורים". עוד נקבע  כי התנהלות זו מנוגדת לחובת הנאמנות הבסיסית שבין בני הזוג.   "על בן זוג, הנוטל סיכונים כה רבים במסחר בבורסה וזאת מבלי לקבל במפורש את הסכמת בן הזוג השני לפעולות אלו, לקחת בחשבון כי אם ההימור לא יצלח, יילקח הדבר בחשבון במועד איזון משאבים, אם הצדדים  ייפרדו"(הדגשה שלי ל.ק.) בסופו של יום נקבע כי הסכום  יגרע מחלקו של הבעל בנכסים המשותפים של בני הזוג (דירה אחרת ששימשה למגוריהם). יודגש כי הוכח שהבעל נהג להמר באופן קבוע בבתי קזינו בחו"ל בתדירות גבוהה ובהשקעת זמן וכסף ובמשך שנים. יש להניח כי עובדה זו סייעה בידי בית המשפט להגיע לתוצאה הנ"ל.

החרגת  דירת המגורים  מנכסי האיזון

עוד טענה האישה כי יש להחריג ממסת הנכסים המצויים לחלוקה את דירת המגורים שנרכשה במהלך הנישואין. לעניין זה הוכח כי במהלך הנישואין רכשו בני הזוג דירה שנרשמה רק על שמה של האישה שכן באותה עת היו לאיש חובות כלפי צדדים שלישיים. הדירה נרכשה באמצעות זכויות של האישה ממקום עבודתה וכן  באמצעות משכנתא שנרשמה על שם שני הצדדים. בית המשפט קובע כי הוכח בפניו כי הדירה הנ"ל שופצה וחולקה לארבע יחידות דיור כאשר הבעל הוא זה שדאג לביצוע השיפוץ,  כן הוכח כי הבעל טיפל בהשכרת היחידות  במהלך השנים, וכי בני הזוג התייחסו לדירה כאל רכוש משותף במסגרת צוואות הדדיות שערכו. בנסיבות אלה נקבע  כי מדובר ברכוש משותף של בני הזוג וכי אין להחריג הדירה ממסת נכסי בני הזוג.

אלימות פיזית  כבסיס לשלילת זכויות מכוח סעיף 8 לחוק יחסי ממון

בית המשפט מאמץ הגישה לפיה חלוקה לא שוויונית עקב אלימות פיזית תחול אך ורק במקרים בהם יש פגיעה חמורה מאוד ונזק נפשי ניכור ומוכח. מבחינה עובדתית קובע בית המשפט כי בתקופה מסוימת במחצית הראשונה של החיים המשותפים, נקט האיש לעיתים באלימות קשה כלפי האישה והילדים. אולם,  החל מהמחצית השנייה של שנות התשעים, לאחר שהילדים גדלו והמצב הכלכלי בבית השתפר, מערכת היחסים אף היא השתפרה והיחסים בין הצדדים היו טובים  הרבה יותר.  בנסיבות אלה לא נלקחה האלימות כשיקול לביצוע החלוקה הלא שוויונית.   

תוצאת פסה"ד

מכלול העובדות קרי, התנהגות של מהמר לרבות השקעה ספקולטיבית בבורסה של תמורת דירה והימורים בבתי קזינו לאורך שנים, העדר תרומה כלכלית מספקת לתא המשפחתי מצד הבעל ומנגד תרומה משמעותית מצד האישה להכנסות התא המשפחתי הביאו לכך שבית המשפט הפחית את חלקו של הבעל בזכויות הסוציאליות של האישה  מ50% ל-35% וגרע מחלקו של הבעל בכספי דירת בני הזוג את כספי ההפסד של הדירה האחרת שהושקעה על ידו בבורסה.

   חזור למעלה  חזור למעלה  

| More


חדשות עולם המשפטחדשות משרד
עו"ד ליאן קהתצוואות\השפעה בלתי הוגנת
מהי השפעה בלתי הוגנת? באילו נסיבות ביהמ"ש יקבע כי היורש הפוטנציאלי אינו כשיר לרשת את המנוח? עו"ד ליאן קהת מנתחת את הנושא ומציגה את מבחני הפסיקה.
קרא עוד
ביטול צוואה\מעורבות היורש
סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה". קרא עוד
כשירות מצווה לערוך צוואה
אחד התנאים שקובע חוק הירושה לצורך בדיקת כשירותה של צוואה הינו "כשירותו של המצווה". צוואה תיפסל אם יוכח שבעת שנעשתה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

קרא עוד
עמוד הבית  |  קישורים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכת דין ליאן קהת טל: 03-6126367

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים